Visa Schengen dành cho đối tượng nhân viên giúp việc nhà

(Đối tượng trong bài là nhân viên giúp việc nhà theo chủ là công dân Pháp hay công dân các nước khác) Những thông tin cơ bản cần thiết – Người nộp đơn xin cấp visa phải cư trú hợp pháp tại nước Việt Nam. – Hồ sơ xin visa …