Ghé thăm Vườn Thú đêm Singapore

Ghé thăm Vườn Thú đêm Singapore

  Được xây dựng từ năm 1990 và mở cửa đón khách từ năm 1994, Vườn Thú đêm (Night Safari) là một địa điểm du lịch hấp dẫn của Singapore. Nơi đây có hơn 2.500 động vật, thuộc hơn 130 chủng loại, bao gồm hổ Mã Lai, voi châu Á, mèo rừng, báo gấm và…