Tại sao chúng ta nên đi du lịch nhiều hơn? (phần 2)

Du lịch giúp bạn thông minh hơn Làm quen với việc chọn từ mới bằng một ngôn ngữ khác mỗi khi bạn đi du lịch và bạn sẽ thấy những cải thiện về năng lực não bộ của mình. Bạn buộc phải bắt đầu làm quen với biệt ngữ du lịch khi đi du lịch….