Một số trường hợp đặc biệt của visa Schengen

Trường hợp khó xin visa Schengen – Những người tiền dư dả nhưng lại không có chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định thì không dễ xin visa Schengen (có khả năng là dân cá độ, ăn trộm, xã hội đen…) – Đối tượng có người thân hiện đang …