Cách điền tờ đơn xin visa Schengen ngắn hạn

Muốn điền đúng vào tờ đơn xin visa Schengen thì bạn cần tuân theo các yêu cầu và trình tự các bước nêu rõ dưới đây. Một số điểm chung cơ bản – Đơn xin thị cấp visa ngắn hạn mang số cerfa N 12160*01 (không sử dụng mẫu đơn cũ số cerfa N 13-0021) […]